Telefon: (02) 9299 9866

MIS Marketing pruža vrlo povoljne uslove reklamiranja na satelitskom programu MIS Televizije, a uz to vam daje mogućnost reklamiranja na socijalnim mrežama tipa Facebook kao i PPC Google Adwords...

 

- MIS TV

- MIS TV + Facebook

- MIS TV + Facebook + Google Adwords PPC

 

  • TV - Vreme je novac! Ova izreka predstavlja osnovu i smisao rada marketinške službe. MIS Marketing trguje vremenom, i to u skladu sa proverenim svetskim principima. Uspešnim usaglašavanjem zahteva klijenata, programskih mogućnosti MIS Televizije i interesovanja gledalaca postižu se najbolji efekti, što rezultuje velikim poslovnim uspehom klijenata. 
  • Online - Društvene mreže kao što je Facebook, Google pored mogućnosti plasiranja klasičnih oglasa predstavljaju ogroman potencijal u kreiranju svežeg i novog sadržaja i odličan su način za proširenje i građenje dugoročnih kanala komunikacije sa ciljnom grupom.

    MIS Marketing pored usluge vođenja Facebook i Google Adwords PPC kampanja na društvenim mrežama pruža i usluge razvoja naprednog sadržaja poput Facebook stranica, posebnih grupa, itd.

    MIS Marketing vešto koristi najnovije tehnologije zahvaljujući ogromnom programerskom znanju naših stručnjaka, koje u kombinaciji sa bogatim marketinškim iskustvom predstavlja garanciju za ostvarenje postavljenih planova.

    Za vise informacija u vezi TV ili Online marketinga pozovite MIS Marketing na (02) 9299 9866 ili popunite upitnik.