Telefon: (02) 9299 9866

CO Sv Jovan Krstitelj Dapto

CO Sv Jovan Krstitelj Dapto NSW - Folklorni Festival 25. Maj 2019.

FOLKLORNA GRUPA "RAVNA GORA" - CO “SVETI JOVAN KRSTITELJ”

ORGANIZUJE

“FOLKLORNI FESTIVAL”

SUBOTA 25. MAJ od 5:30h

Sala CO “SVETI JOVAN KRSTITELJ” 20 DALE ST DAPTO

Ulaz $15, deca i omladina do 18 godina besplatno. Učestvuje više folklornih grupa kao i muzika uživo. HRANA I PIĆE NA RASPOLAGANJU PO UMERENIM CENAMA.

Info: o. Ljupko 0403 418 895