Telefon: (02) 9299 9866

Serbian Community of Australia

Serbian Community of Australia


SCA 970x250

  • Potrebni su volonteri radi druženja sa starijim osobama koje su usamljene. Od volontera se očekuje da održavaju kontakt preko telefona, a kada se Covid-19 restrikcije ukinu da ih posećuju lično. Izdaci vezani za policijsku proveru, obuku, putne i druge troškove će biti nadoknađeni. Za više informacija nazovite Udruženje Srpske Zajednice Australije u Melburnu na (03) 9701 7308   
  • Da li poznajete nekoga kome je odobren Home Care Package (paket kućne nege) Udruženje Srpske Zajednice Australije iz Melburna organizuje program prijateljskih poseta za osobe koje primaju pakete kućne nege ili negu u staračkim domovima. Program je besplatan za sve korisnike. Nazovite nas ukoliko znate usamljene starije osobe kojima bi ovaj program bio od koristi. Za više informacija obratite se na (03) 9701 7308
  • Organizujemo program poseta i podrške primaocima palijativne nege, nihovim negovateljima i porodicama. Sve usluge su besplatne. Da saznate više o programu za primaoce palijativne nege, nazovite Udruženje Srpske Zajednice Australije u Melburnu na (03) 9701 7308 

Serbian Community of Australia
186 Foster St. East
Dandenong, Victoria, 3175
Australia

Phone: 03 9701 7308
Fax: 03 9706 9912

Email: info@serbiancommunity.org.au